დაბრუნდაშვილი ელენე

Facebook
Google+
Twitter

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრალური ხელოვნების პროგრამის სტუდენტი

ილიაუნის თეატრში შესრულებული როლები: