სცენა

ილიაუნის თეატრის დარბაზი გათვლილია 134 მაყურებელზე
ილიაუნის თეატრის სცენის ზომებია:
  • სარკე: 11.40 მეტრი,
  • შიდა სცენა: 8.60 მეტრი,
  • სცენის სიღრმე: 14.50 მეტრი,
  • ავანსცენის სიღრმე: 2.90 მეტრი
  • სცენის სიმაღლე ხიდამდე: 3.80 მეტრი,
  • სცენის სიმაღლე (ავანსცენა და არიერსცენა): 6.30 და 6.40 მეტრი,
  • სცენის სიმაღლე (შუა სცენა): 8.10 მეტრი.
სცენის ზედხედის და გვერდხედის ნახაზი იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში
სცენის 3D ნახაზები იხილეთ მიმაგრეულ დოკუმენტში
სცენის განათების გეგმა იხილეთ მიმაგრეულ დოკუმენტში