ტექნიკური პერსონალი

სცენის მთავარი მემანქანე: 
ბესიკ ქუცნიაშვილი
სცენის მემანქანეები:
ანდრია ვაჭრიძე
 გიორგი მაქაძე
 პაატა ბაბლუანი
გამნათებლები:
ლევან ზარიძე
კახა წიკლაური
 
ხმის რეჟისორები:
ბექა სამუშია
სოფო ყაყიტაშვილი
გარდერობის მენეჯერი:
მარეხ აბრამიშვილი
რეკვიზიტორი: 
მარიკა ზარიძე
მოლარეები:
თეკლა ნემსიწვერიძე
ანუკი ორაგველიძე
მხატვარ – გრიმიორი:
გიორგი ქლაინი
მარიკა ტარასაშვილი
აპელდინერები:
სალომე გოგოჩაშვილი

ნათია მელაძე

თიკო გოგოჩაშვილი

 ინა ჯალიაშვილი