ტექნიკური პერსონალი

ტექნიკური რეჟისორები:
სცენის მთავარი მემანქანე: 
ბესიკ ქუცნიაშვილი
სცენის მემანქანეები:
ლევან წიკლაური
 თემო ბაკურაძე
 თემო კვაღინაძე
გამნათებლები:
გელა მუმლაძე
კახა წიკლაური
 
ხმის რეჟისორები:
რომან ბოგვერაძე
სოფო ყაყიტაშვილი
გარდერობის მენეჯერი:
მარეხ აბრამიშვილი
რეკვიზიტორი: 
ლიზა გოგიშვილი
მოლარეები:
ნათია კუპრაშვილი
თამარ ცანკაშვილი
მხატვარ – გრიმიორი:
ნინა ცამბაია
აპელდინერები:
ქეთევან ჯანგიძე
 
ნათია მელაძე
თიკო გოგოჩაშვილი
ადეკორაციო ცეხის მენეჯერი:
ანდრია ვაჭრიძე