ადმინისტრაცია

გიორგი გორდეზიანი

2019 წლიდან ილიაუნის თეატრის ტექნიკური დირექტორია
განათლება:
  • ბაკალავრიატი – აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია, სპეციალობით დიზაინი
  • მაგისტრატურა – რომის ბიზნეს სკოლა, სპეციალობით ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯმენტი
პროფესიული გამოცდილება:
  • საერთაშორისო პროგრამების სპეციალისტი, შემდგომ პროექტების განხილვისა და მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • სარეკლამო კომპანია “Graphics Design and Printing”