კონტაქტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრი

მისამართი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, A კორპუსი (შიდა ეზო)
0179 თბილისი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32

ტელეფონი:
(+995 32) 222 16 40 – ადმინისტრაცია
(+995 32) 229 47 15 – სალარო
(+995 32) 222 00 09 (შიდა ნომრები: 700 ადმინისტრაცია; 148 სალარო)

ელექტრონული ფოსტა:
theatre@iliauni.edu.ge