ბალახაძე მარიამ

Facebook
Google+
Twitter

დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრალური ხელოვნების პროგრამა.

ილიაუნის თეატრში შესრულებული როლები:

მნიშვნელოვანი როლები სხვა თეატრებში:

მოძრაობის თეატრი:
  • ნი – “იგი” (რეჟისორი: კახა ბაკურაძე)
  • მოცეკვავე – “ინტრო” (რეჟისორი: კახა ბაკურაძე)
  • ლაურა – “ამბავი ერთი მკვლელისა” (რეჟისორი: სოსო ბაკურაძე)
  • კატო – “ასტიგმატისტები” (რეჟისორი: სოსო ბაკურაძე)
  • პაციენტი – “ლაბირინთი” (რეჟისორი: კახა ბაკურაძე)
თავისუფალი თეატრი:
  • პეპი – “პეპი გრძელი წინდა” (რეჟისორი: მაია დობორჯგინიძე)

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ