ადმინისტრაცია

ნატალია თვალჭრელიძე

2011 წლიდან ილიაუნის თეატრის ხელმძღვანელია
განათლება:
 • ბაკალავრიატი – პარიზის ამერიკული უნივერსიტეტი, სპეციალობით შედარებითი ლიტერატურა
 • მაგისტრატურა – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობით ინგლისური ენა და ლიტერატურა
 • მაგისტრატურა – ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლა (LSE) სპეციალობით მედია და კომუნიკაცია
პროფესიული გამოცდილება:
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის მენეჯერი, ასისტენტ პროფესორი და რადიო GIPA-ს კოორდიანტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)
 • მთავარი მრჩეველი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
 •  ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ანალიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია
 • საინფორმაციო კოორდინატორი, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაცია
 • ჟიურის კოორდინატორი, თეატრალური პრემია “დურუჯი”
პედაგოგიური გამოცდილება:
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ძველი ინგლისური ლიტერატურის ისტორია),
 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკური კომუნიკაცია)
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკური კომუნიკაცია, ღონისძიებათა მართვა და მედიასთან ურთიერთობა, შექსპირი)

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ