ადმინისტრაცია

ნატალია თვალჭრელიძე

2011 წლიდან ილიაუნის თეატრის ხელმძღვანელია
განათლება:
 • ბაკალავრიატი – პარიზის ამერიკული უნივერსიტეტი, სპეციალობით შედარებითი ლიტერატურა
 • მაგისტრატურა – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობით ინგლისური ენა და ლიტერატურა
 • მაგისტრატურა – ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლა (LSE) სპეციალობით მედია და კომუნიკაცია
პროფესიული გამოცდილება:
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის მენეჯერი, ასისტენტ პროფესორი და რადიო GIPA-ს კოორდიანტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)
 • მთავარი მრჩეველი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
 •  ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ანალიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია
 • საინფორმაციო კოორდინატორი, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაცია
 • ჟიურის კოორდინატორი, თეატრალური პრემია “დურუჯი”
პედაგოგიური გამოცდილება:
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ძველი ინგლისური ლიტერატურის ისტორია),
 • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკური კომუნიკაცია)
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიტიკური კომუნიკაცია, ღონისძიებათა მართვა და მედიასთან ურთიერთობა, შექსპირი)