ნავროზაშვილი თამთა

Facebook
Google+
Twitter

დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ილიაუნის თეატრში შესრულებული როლები:

მნიშვნელოვანი როლები სხვა თეატრებში:

ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამტული თეატრი:
  • გოგო – “ზვავი” (რეჟისორი: გაგა გოშაძე)
  • მაშენკა – “თეატრი” (რეჟისორი: გაგა გოშაძე)
  • ცოლი – “ვინ არის ვინ” (რეჟისორი: გაგა გოშაძე)

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ