კაკულია თორნიკე

Facebook
Google+
Twitter

 

ილიაუნის თეატრში შესრულებული როლები:

მნიშვნელოვანი როლები სხვა თეატრებში:

ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი:
  • გოგი – “ბათუმის ეზოს ამბავი” (რეჟისორი: ოთარ ქათამაძე)

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ