სცენა

ილიაუნის თეატრის დარბაზი გათვლილია 134 მაყურებელზე
ილიაუნის თეატრის სცენის ზომებია:
  • სარკე: 11.40 მეტრი,
  • შიდა სცენა: 8.60 მეტრი,
  • სცენის სიღრმე: 14.50 მეტრი,
  • ავანსცენის სიღრმე: 2.90 მეტრი
  • სცენის სიმაღლე ხიდამდე: 3.80 მეტრი,
  • სცენის სიმაღლე (ავანსცენა და არიერსცენა): 6.30 და 6.40 მეტრი,
  • სცენის სიმაღლე (შუა სცენა): 8.10 მეტრი.
სცენის ზედხედის და გვერდხედის ნახაზი იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში
სცენის 3D ნახაზები იხილეთ მიმაგრეულ დოკუმენტში
სცენის განათების გეგმა იხილეთ მიმაგრეულ დოკუმენტში

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ