ღია გაკვეთილი

Facebook
Google+
Twitter

7 აპრილს, 20:00 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის თეატრალური ხელოვნების პროგრამის სხვადასხვა კურსის სტუდენტები თეატრის სცენაზე იმღერებენ.

ღია გაკვეთილს დაესწრებიან როგორც მათი პედაგოგები, ასევე თეატრალური ხელოვნების პროგრამის კურსადმთავრებულები და თეატრის პროფესიონალი მსახიობები.

ღია გაკვეთილი, რომელიც კონცერტის სახით ჩატარდება 7 აპრილს, ღიაა უნივერისტეტის ყველა სტუდენტისა და თანამშრომლისათვის.

დასწრება თავისუფალია. გელოდებით!

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ