გოგიბერიძე ლუკა

Facebook
Google+
Twitter

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამშენებლო ინჟინერიის ფაკულტეტის სტუდენტი

ილიაუნის თეატრში მუსიკალურად გაფორმებული სპექტაკლები:

მუსიკალურად გაფორმებული სპექტაკლები სხვა თეატრებში:
ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი:
  • გურამ დოჩანაშვილი “სამოსელი პირველი” (რეჟისორი: ნათია ნიკაჭაძე)

 

 

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ