უკანასკნელი ფოთოლი

Facebook
Google+
Twitter

21 იანვარს 15:00 საათზე ჩვენს სცენაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს “სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის” ფარგლებში ქალაქ სამტრედიისა და ქალაქ სენაკის სკოლის მოსწავლეებმა სპექტაკლი “უკანასკნელი ფოთოლი” ითამაშეს.

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ