ეჯიბაშვილი კოსნტანტინე

Facebook
Google+
Twitter

დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრალური ხელოვნების პროგრამა.

ილიაუნის თეატრში მუსიკალურად გაფორმებული სპექტაკლები:

მუსიკალურად გაფორმებული სპექტაკლები სხვა თეატრებში:

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი:
  • ჟან ანუის მიხედვით “ორფეოსი და ევრიდიკე. ვერსია” (რეჟისორი: ანა ნიკოლაშვილი)

ილიაუნის თეატრში შესრულებული როლები:

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ