ნიჟარაძე ელენე

Facebook
Google+
Twitter

დაამთავრა საშუალო სპეციალური მუსიკალური ათწლედი და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, საფორტეპიანო ფაკულტეტი.

ილიაუნის თეატრში მუსიკალურად გაფორმებული სპექტაკლები:

1984-1998: თბილისის I სამუსიკო სასწავლებლის ვოკალური და საორკესტრო ფაკულტეტის კონცერტმეისტერი
1992-2001: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ვოკალური და სადირიჟორო ფაკულტეტის კონცერტმეისტერი
2003-2007: ტელეკომპანია “იმედის” შემოქმედებითი დეპარტამენტის მუსიკალური განყოფილების რედაქტორი
2008-2018: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრირების დეპარტამენტის სასწავლო პრაქტიკის კოორდინატორი და ვოკალის პედაგოგი

 

 

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ

ILIAUNITHEATRE

საიტი დამზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ