1. ჩარლის დეიდა
  რეჟისორი:კახა გოგიძეიანვარი 25, 2019
  დასაწყისი:20:00
  25 იანვარი, პარასკევი 20:00 20:30
 2. თოვლის დედოფალი
  რეჟისორი:კახაბერ შარტავაიანვარი 26, 2019
  დასაწყისი:18:00
  26 იანვარი, შაბათი 18:00 18:30
 3. ჩარლის დეიდა
  რეჟისორი:კახა გოგიძეიანვარი 27, 2019
  დასაწყისი:20:00
  27 იანვარი, კვირა 20:00 20:30